Facebook Twitter
gPlus 

หมวดโฆษณา : งาน ขายตรง บริการทั่วไป

หลักสูตร Customer Delight (อบรม 13 ส.ค. 63)

Customer Delight
(เพื่อการบริการลูกค้าอย่างเหนือชั้น)วิทยากร: ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี13 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. ? 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล

การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้าโดยเฉพาะ Customer Delight ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญหายไปจากโลกของการแข่งขันอย่างแน่นอน เนื่องจากความสัมพันธ์กับธุรกิจ เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ลูกค้าใช้ในการเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า ใช้หรือไม่ใช้บริการกับธุรกิจหนึ่งๆ

หลักสูตรนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าถึงพฤติกรรมของ Customer Delight วิธีการค้นหาความต้องการที่แท้จริง เทคนิคการสร้าง Customer Delight เพื่อสร้างความจงรักภักดี รวมถึงวิธีการรักษาฐาน Customer Delight ผ่านการทำกิจกรรม Role Play และ Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริงวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความต้องการของ Customer Delight อย่างแท้จริง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการสร้างบริการที่เหนือว่า (Customer Delight) เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าสูงสุด
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนบริหารและรักษาฐาน Customer Delight ในจงรักภักดีต่อองค์กร
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 เข้าถึง เข้าใจ ธรรมชาติของ Customer Delight
1. พฤติกรรมและความต้องการของ Customer Delight ในยุค....แห่งการแข่งขัน
2. กิจกรรม Workshop : ค้นหาความต้องการ....เพื่อสร้าง Customer Delight
3. ความสำคัญของ Customer Delight ในยุคแห่งการแข่งขัน
4. ทำยังไงให้เป็น......Customer Delight?
5. สิ่งสำคัญที่นักบริการต้องมีในการสร้าง Customer Delight
6. กิจกรรม Workshop : ค้นหาตัวตน....สู่การสร้าง Customer Delight
Module 2 สร้าง Customer Delight สู่ความประทับใจไม่รู้ลืม
7. การสร้าง Customer Delight เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อองค์กร
8. กิจกรรม : การสร้าง Customer Delight เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า
9. 5 เทคนิคการสร้างสัมพันธ์สู่....การสร้าง Customer Delight
? บริการอย่างรวดเร็ว ทันใจ
? รับฟังถึงปัญหาและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้า
? วางแผนการติดตามลูกค้าไม่ให้บ่อยไป...เพื่อไม่ให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัด
? สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจ
? สร้างความยืดหยุ่นกับลูกค้า
10. การพิจารณาข้อดีและข้อพึงระวัง ของ Customer Delight
11. กิจกรรม Role Play บริการอย่างเหนือชั้นสร้างความประทับใจไม่รู้ลืม
12. การบริหารบริการเพื่อรักษาฐาน Customer delight
13. Customer Delight ที่ขัดต่อนโยบายขององค์กร
? ลูกค้าเรียกร้องมากเกินไปขัดต่อนโยบายบริษัท
14. กรณีศึกษา วิธีแก้ไขปัญหาลูกค้าเรียกร้องมากเกินไปแต่เราไม่สามารถให้ได้
15. ถาม ? ตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

#สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.086-318-3151-2
ดูหลักสูตรอื่นๆเพื่อเติมได้เลยที่ http://hipotraining.co.th
ดูสไตล์การสอนของวิทยากรได้ที่ https://www.youtube.com/user/hipotraining • ผู้ประกาศ :

  คุณมีนา

 • เบอร์ติดต่อ :

  0863183151

 • อีเมล์ :

  hipotraining@gmail.com

 • วัน-เวลา : 09 ก.ค. 63 15:06:43

 • IP ผู้ประกาศ : 171.98.29.246
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 4,500 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : 0863183151
 • วิธีการจัดส่ง : 0863183151
 • วันเริ่มประกาศ : 09 ก.ค. 63
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 08 ส.ค. 63

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข