Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : ท่องเที่ยว ที่พัก

ทัวร์กระบี่ เที่ยวกระบี่ 3 วัน 2 คืน 5900 บาท เริ่มจาก กทม. เที่ยวทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทั

http://www.tourkrabi.net/
http://www.tourkrabi.net/KB110.html

ทัวร์กระบี่ เที่ยวกระบี่ 3 วัน 2 คืน 5900 บาท เริ่มจาก กทม. เที่ยวทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ กระบี่
17.30 น. พร้อมกันที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้าโดยมีทีมงานให้บริการอำนวยความสะดวก
18.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่ โดยรถบัส

วันที่สอง ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะพีพี อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ
06.30 น. ฟ้าสางที่ จ.กระบี่ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
08.00 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ทะเลแหวก (Unseen)ชม เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะพีพี นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ
12.00 น.บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่เกาะพีพี ( มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อน เล่นน้ำกันตามสบายที่ อ่าวต้นไทร ดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่เกาะไม้ไผ่ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมสุสานหอย 75 ล้านปี
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองกระบี่กันตามสบาย

วันที่สาม เกาะกระดาน เกาะมุก เกาะเชือก เกาะม้า
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดปากเมง
09.30 น. นำท่านลงเรือทัวร์ลำใหญ่ ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำมรกต (Unseen)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเรือ (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า กันให้จุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง นำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก และถ่ายรูปพระอาทิตย์ยามเย็นสวยๆบริเวณชายหาดปากเม็ง หรือเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย(กรณีพักหาดปากเมง)
19.00 น. บริการอาหารเย็นรสเด็ด อาหารที่นี่เป็นอาหารทะเลสดใหม่จริงๆ(มื้อที่ 6) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ถ้ำเลเขากอบ สระมรกต น้ำตกร้อน
07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งเค้กเมืองตรังกลับบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ล่องเรือมุดถ้ำ ชมหินงอก-หินย้อย อันสวยงามและความน่าพิศวงภายใน ถ้ำเลเขากอบ จากนั้นออกเดินทางสู่ สระมรกต
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่สระมรกต ( มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทางทีน่า-โจลิฟสู่ สระมรกต (Unseen) ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสันสวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้วและสระมรกต พักผ่อนกันตามสบาย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกร้อน (Unseen in Thailand) ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกันตามสบาย ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับ กทม.
18.00 น. แวะทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย คณะทัวร์จ่ายเอง
19.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ
05.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

ราคา…5,900.- บาท
อัตรานี้รวม
- ค่ารถ
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรม 2 คืน ตามรายการระบุ)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง , ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง • ผู้ประกาศ :

  ขวัญชนก

 • เบอร์ติดต่อ :

  038211498

 • อีเมล์ :

  sm789@hotmail.com

 • วัน-เวลา : 08 มิ.ย. 60 18:48:27

 • IP ผู้ประกาศ : 180.183.166.116
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 5,900 บาท
 • วิธีการชำระเงิน :
 • วิธีการจัดส่ง :
 • วันเริ่มประกาศ : 08 มิ.ย. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 08 ก.ค. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข