Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : งาน ขายตรง บริการทั่วไป

รับแยกสาร หาสารสกัดจากตัวอย่าง มาทำการวิเคราะห์หาสารบริสุทธิ์ รับแยกสารหาสารบริสุทธิ์ บริการตรวจหาสา

บริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบสอบเทียบตรวจหาสารด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ พร้อมบริการวิเคราะห์สารด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ แปลผลพร้อมวิเคราะห์ผล
รับทำวิจัย วิเคราะห์วิจัยด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ให้กับบริษัท และหน่วยงานต่างๆ ด้วยความคล่องตัวและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริการวิเคราะห์ /ทดสอบ /สอบเทียบ/ข้อมูลเทคนิค ให้แก่ภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ
- บริการวิเคราะห์ /ทดสอบทั้งทางด้านโลหะ และเคมี ฟิสิกส์ โพลีเมอร์ การแพทย์ การออกแบบ ให้แก่ภาคการศึกษา
- บริการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม
- การบริการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC,MASS และเครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่น ๆ อีกมากมาย
- การแยกสาร การหาโครงสร้างของสาร
- ทดสอบหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (Bio Active ingredient)
- ความเป็นกรด-ด่าง (PH), ความหนืด (Viscosity),
- การคงสภาพของอิมัลชั่น (Emulsion Stability),
- การกระจายตะกอนแขวนลอย (Suspension),
- การคงสภาพ (Stability) ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
ปัจจุบันนี้การแข่งขันทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญ หากท่านต้องการตรวจสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของท่าน เรายินดีให้บริการอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ประสบการณ์ทำงานในองค์กร : วิเคราะห์ข้อมูลบริษัทเอกชนหลายที่ และวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาปริญญาตรี โทและเอก พร้อมกับเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาที่ต้องการค้นคว้า และยังวิเคราะห์ข้อมูลให้กับหน่วยงานของรัฐบาลบางแห่ง
เบอร์โทร 092-953-8018
e- mail research_tech@hotmail.com
https://research.bentoweb.com/th • ผู้ประกาศ :

  เสฏฐวุฒิ

 • เบอร์ติดต่อ :

  0929538018

 • อีเมล์ :

  reserarch_tech@hotmail.com

 • วัน-เวลา : 18 พ.ค. 60 12:55:51

 • IP ผู้ประกาศ : 203.185.131.133
 • ประเภท :อื่น ๆ
 • ราคา : 1 บาท
 • วิธีการชำระเงิน :
 • วิธีการจัดส่ง :
 • วันเริ่มประกาศ : 18 พ.ค. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 25 พ.ค. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข