Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : คอมพิวเตอร์ Internet

เปิดอบรมหลักสูตรติดตั้งและจัดการเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบปฏิบัติการ CentOS Linux Server

ศูนย์อบรม EZ-ADMIN Training Center เปิดอบรมหลักสูตรติดตั้งและจัดการเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบปฏิบัติการ CentOS Linux Server


1. หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Over all Basic (LNC-L1)

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้สนใจที่จะเริ่มต้นศึกษาการใช้งาน Linux Server เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงโครงสร้างและการทำงานของ Linux
ซึ่งมีส่วนที่แตกต่างจาก Windows Server อยู่พอสมควร ดังนั้นเนื้อหาของหลักสูตรนี้จึงเน้นการปูพื้นฐานเบื้องต้น รวมถึงการใช้คำสั่งต่างๆ ที่จำเป็น
และหลักการคอนฟิกค่า Linux Server ที่สำคัญ โดยคำนึงถึงความเข้าใจของผู้เรียนและการนำไปต่อยอดในเนื้อหาระดับสูงต่อไป

- รู้จักและติดตั้ง CentOS Linux Server
- การใช้งานเบื้องต้น
- กำหนดค่า Network Connection
- การเมาท์ไดรฟ์และการติดตั้งแพ็กเกจ
- ไฟล์และไดเรคทอรี
- การจัดการ User Account และ Group
- กำหนดสิทธิ์ Permission และ ACL ให้กับไฟล์และโฟลเดอร์
- Disk Quota จำกัดพื้นที่การใช้งาน
- Network File System แชร์ข้อมูลระหว่าง Linux Server
- ติดตั้งและจัดการ DHCP Server
- ติดตั้ง Samba เพื่อแชร์ไฟล์ให้ Windows
- การเพิ่มฮาร์ดดิสก์และพื้นที่ให้กับ LVM

2. หลักสูตรอบรม CentOS Linux Server Level 2 : System Administrator


เป็นหลักสูตรที่ต่อเนื่องจาก CentOS Linux Server Level 1 โดยจะเน้นให้ผู้เรียนได้คอนฟิก Services ต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการทำงานของเครื่อง Server
และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น DNS Server, Web Server, FTP Server, Database Server, Mail Server และ Centralized Log Server
หลังจากผ่านหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดตั้ง Server เพื่อให้บริการ Services ต่างๆ ที่ในหลายๆ องค์กรมีความจำเป็นต้องใช้งานได้
รวมถึงสามารถนำแนวทางที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการจัดตั้ง Linux Server อื่่นๆ ได้เป็นอย่างดี

1. การกำหนดค่าเริ่มต้น
2. ติดตั้งและจัดการ DNS Server
3. ติดตั้งและจัดการ Web Server
4. ติดตั้งและจัดการ FTP Server
5. ติดตั้งและจัดการ Database Server
6. ติดตั้งและจัดการ Mail Server
7. ติดตั้งและจัดการ Centralized Log Server


***ผู้ที่อบรมหลักสูตรนี้ ควรผ่านการอบรมหลักสูตร CentOS Linux Server Level 1 มาก่อน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
****อบรมแพ็คคู่ CentOS Linux Server ทั้ง Level 1+Level 2 จ่ายในราคาเพียง 9,300 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%) • ผู้ประกาศ :

  ปิยนุช

 • เบอร์ติดต่อ :

  0825674413

 • อีเมล์ :

  contact@ez-admin.com

 • วัน-เวลา : 13 ก.ย. 60 10:44:18

 • IP ผู้ประกาศ : 14.207.104.139
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 9,300 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : โอนเงินเข้าบัญชี
 • วิธีการจัดส่ง : อบรมที่ศูนย์อบรม EZ-ADMIN
 • วันเริ่มประกาศ : 13 ก.ย. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 13 ต.ค. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข