Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

เรียนภาษาอังกฤษขอนแก่นที่ไหนดี

ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย (CLC)
ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนียเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับ University of California Riverside , USA ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เป็นระยะนานกว่า 17 ปีศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนียประกอบด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศโดยได้รับความร่วมมือทางวิชาการจาก University of California Riverside ในการจัดหลักสูตรและจัดหาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่ CLC การดำเนินการนี้เป็นการพัฒนาระบบการศึกษาภาษาอังกฤษของไทยให้มีความเป็นสากลมากขึ้น และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้รับ
การศึกษาอบรมที่ดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสถาบันต่างๆทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพให้แก่ทรัพยากรมนุษย์และการแลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถ และความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาไทยและอาจารย์ชาวต่างชาติ เพื่อเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนเหล่านี้ให้กว้างไกล และเสริมทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างเชื้อชาติ ต่างภาษา ตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน
หลักสูตรเปิดสอน
1. English for Kids (Saturday Classes)
2. Phonics for Kids
3. Grammar ประถม
4. Grammar ม.ต้น
5. Vocab+Reading ม.ต้น
6. Teen Talk
7. Grammar+Error ม.ปลาย
8. Vocab+Reading ม.ปลาย
9. Grammar for Speaking
10. I Can Speak
11. Let’s Talk
12. TOEIC
13. Academic Writing
14. Private Study
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.clckhonkaen.com
ศูนย์ภาษาแคลิฟอร์เนีย
อาคาร 6 คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร. 043-203703 , 089-6968106 , 084-4048784
อีเมล์ : californiakku@gmail.com
FB : California Language Center
Id Line : californiakku • ผู้ประกาศ :

  clc khonkaen

 • เบอร์ติดต่อ :

  0896968106

 • อีเมล์ :

  clc_california@hotmail.com

 • วัน-เวลา : 19 มิ.ย. 60 16:31:11

 • IP ผู้ประกาศ : 180.180.36.47
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 0 บาท
 • วิธีการชำระเงิน :
 • วิธีการจัดส่ง :
 • วันเริ่มประกาศ : 19 มิ.ย. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 19 ก.ค. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข