Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจด้วยภาษาอังกฤษ ( English Business Letter Writing Guidance )

โลกไร้พรมแดน ส่งผลให้แกนแห่งการติดต่อสื่อสารกระจายไปเป็นวงกว้าง แวดวงธุรกิจต่างมีการติดต่อประสานงานกันอย่างสากล ปัจจัยหลักสำคัญยิ่งยวด คงหลีกไม่พ้นการติดต่อสื่อสารด้านธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร และงานเอกสารอย่างหนึ่งที่มีบทบาทยิ่งในการใช้เพื่อติดต่อสื่อสารก็คือ จดหมายธุรกิจ บุคลากรผู้ติดต่อประสานงานจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนจดหมายให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ กระชับชัดเจน สละสลวย ได้ใจความ ตลอดจนถึงการเลือกใช้ถ้อยคำสำนวนและรูปแบบที่เหมาะกับเนื้อหาทางธุรกิจ และเหมาะกับผู้รับ (ลูกค้า/คู่ค้า) ทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารที่ดี ย่อมก่อเกิดความประทับใจแก่ผู้รับ และเสริมแรงผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรุ่งเรืองต่อไป • ผู้ประกาศ :

  0863263004

 • เบอร์ติดต่อ :

  0863263004

 • อีเมล์ :

  cs@geniustraining.co.th

 • วัน-เวลา : 21 เม.ย. 60 13:27:25

 • IP ผู้ประกาศ : 124.120.240.253
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 4,000 บาท
 • วิธีการชำระเงิน :
 • วิธีการจัดส่ง :
 • วันเริ่มประกาศ : 21 เม.ย. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 21 พ.ค. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข