Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองจัดซื้อ

เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองจัดซื้อ
“จัดซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ กำไรดี”

28 มิถุนายน 2560
ท่านละ 3,800 บาท
(ราคายังไม่รวม Vat)
หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขต ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ รูปแบบการจัดซื้อที่มีผลต่อสัมพันธภาพกับผู้ขาย เจาะลึกการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าต่างๆ ให้เห็นภาพชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

1. เรียนรู้เข้าใจถึงขอบเขตขั้นตอนในการบริหารงานจัดซื้อ
2. เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ
3. เรียนรู้วิธีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า และการบริหารจัดการอย่างละเอียด

หัวข้อการสัมมนา

1. Scope ของการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน
2. บทบาทและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ
3. รู้เขา รู้เรา โดยการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อและการวิเคราะห์ผู้ขาย
4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกับรูปแบบการจัดซื้อ
5. การตั้งเป้าหมายในการจัดซื้อจัดหาให้ตรงกับความต้องการ
6. เจาะลึกยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดหาสินค้าแต่ละกลุ่ม
7. การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มสินค้า
• การจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่า โดย Pareto Rule (80/20), ABC Analysis
• การจัดกลุ่มสินค้าและกลยุทธ์การบริหารสินค้าแต่ละกลุ่ม โดย Supply Positioning Model
• ปัจจัยพิจารณาการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า
• Workshop การจัดแบ่งกลุ่มสินค้าตามวิธีการต่างๆ
8. เข้าใจมุมมองของซัพพลายเออร์
9. การวางแผนยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ
- การวิเคราะห์ราคาและต้นทุนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจา (Price-Cost Analysis)
10. การสร้างทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย
11. เทคนิคการทำสัญญา ที่รัดกุมและไม่เสียเปรียบ
12. เคล็ดลับการสร้างกำไรให้กับองค์กร
13. Workshop แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการเจรจาต่อรอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

นักจัดซื้อมือใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาระยะหนึ่ง และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารงานจัดซื้ออย่างมีหลักการ

วิทยากร

อาจารย์ กมลทิพย์ จันทรมัส วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาด-จัดซื้อและซัพพลายเซนกำหนดการ

วันที่ 28 มิถุนายน 2560
สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
ราคา 3,800 บาท
โปรโมชั่น ชำระ 2 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่าน = 3 ท่าน
ชำระ 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 2 ท่าน = 5 ท่าน

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ
Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com • ผู้ประกาศ :

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • เบอร์ติดต่อ :

  099-162-9559 คุณฝน

 • อีเมล์ :

  Contact.tesstr@gmail.com

 • วัน-เวลา : 20 พ.ค. 60 05:07:12

 • IP ผู้ประกาศ : 171.6.133.244
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 3,800 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : --
 • วิธีการจัดส่ง : --
 • วันเริ่มประกาศ : 20 พ.ค. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 19 มิ.ย. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข