Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง

สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง
วันที่อบรม 31 กรกฎาคม 2560 | ราคา 4,500 บาท


หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การพัฒนาซึ่งวิธีการที่จะชนะและอยู่เหนือคู่แข่งถือเป็นเส้นชัยที่ทุกองค์กรต่างใฝ่ฝัน ทำให้องค์กรต่างคิดหาวิธีที่จะเข้าถึงลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นเชิงรุก หรือแม้แต่การโทรศัพท์ ในยุคสมัยนี้การนำเสนอผ่านทางโทรศัพท์ที่เราเรียกกันว่า Telesales นั้นมีปัญหาอย่างมาก ในการที่จะหยุดลูกค้าสักคนให้สนใจและตัดสินใจซื้อกับเรา จึงเป็นปัญหาสำคัญที่พนักงานขายจะต้องปรับปรุงพัฒนาทักษะเชิงการขายทางโทรศัพท์ให้โดดเด่นอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นหลักสูตร สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะทำให้พนักงานขายทางโทรศัพท์ได้เข้าใจถึงเงื่อนไขทางโทรศัพท์ ตอกย้ำถึงขั้นตอนการโทรศัพท์และกลยุทธ์การสร้างโอกาสเชิงการขาย หลังจากจบหลักสูตรนี้ไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing
2. เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจกับขั้นตอน และเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการขายยุคใหม่ด้วยTelesales/Telemarketing สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึง
การรับมือกับข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสียโอกาสในการเสียลูกค้าไป
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดในการต่อยอดการสร้างสไตล์การโทรศัพท์ด้วยตนเอง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นต่ออาชีพและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อองค์กร

หัวข้อสัมมนา
1. Telesales/Telemarketing เครื่องมือการขายสมัยใหม่
2. การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า
- การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
- เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ
- เทคนิคการเตรียมตัวในการนำเสนองานทางโทรศัพท์
- วางแผนการขายทางโทรศัพท์อย่างไรให้สำเร็จ
- 3 จังหวะ ช่วงเวลาในการใช้สาย
3. เทคนิคการนำเสนอ และการขาย
- การสร้างบรรยากาศทางการขาย
- การอ่านความต้องการของลูกค้าทางโทรศัพท์
- การควบคุมบรรยากาศและจังหวะการขาย
4. เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์
5. ทักษะการเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวใจอย่างมืออาชีพ
- เทคนิคการสร้างความประทับใจ
- ขั้นตอนการสร้างเส้นทางตัดสินใจของลูกค้า
6. เสริมเขี้ยวเล็บการขายเพื่อเอาชนะข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า
- การพิชิตปัญหาด้วยมุมมองที่ดีกว่า
- กฎ 80/20 ด้านการขาย
- การสัมผัสกับข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า
- การจัดการกับคำว่า “ไม่” – ด้วยทักษะการตั้งคำถาม และทักษะการฟัง
- ข้อโต้แย้งหรือคำปฏิเสธ Objections or Rejections
สรุป

(บรรยาย 40 % ปฏิบัติ 60 %)
¨ การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
¨ ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
¨ แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
¨ ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
¨ สื่อมัลติมีเดียต่างๆ

วิทยากร
อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล (Master of Business Administration (MBA) ประสบการณ์การสอนกว่า10 ปี ด้านการขาย, การตลาด, การบริการ และ Team Building จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ โตโยต้า นิสสัน MBK ปริญสิริ ธนาคารกสิกรไทย ทีโอที ฯลฯ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผลงานการเขียนบทความวิชาการต่างๆ และหนังสือ Ebook : กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน (Sale 2)

สถานที่ : โรงแรมย่าน สุขุมวิท

Public Training & In-House Training
สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ
Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com • ผู้ประกาศ :

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • เบอร์ติดต่อ :

  099-162-9559 คุณฝน

 • อีเมล์ :

  Contact.tesstr@gmail.com

 • วัน-เวลา : 13 ก.ค. 60 06:51:25

 • IP ผู้ประกาศ : 171.7.71.73
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 4,500 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : --
 • วิธีการจัดส่ง : --
 • วันเริ่มประกาศ : 13 ก.ค. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 12 ส.ค. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข