Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

รับปรึกษาทำวิจัย วิทยานิพนธ์ทุกระดับชั้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม spss

รับปรึกษาทำวิจัย รับเขียนวิทยานิพนธ์ทุกระดับชั้น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม spss
รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ประมวลผลข้อมูล ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows
 งานที่รับปรึกษา วิเคราะห์สถิติ เช่น T-Test, F-Test, Chi-square, Anove, Regression, Reliability, Factor Analysis, Correlation เป็นต้น
 สาขาที่รับ รับงานวิจัยทั้งทางด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านการตลาด การบริหาร การเงิน การบัญชี กฏหมาย นิเทศศาสตร์ รวมถึง การวิจัยทางการแพทย์
 รับทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน รวมถึงบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ
 รับทำงานวิจัย เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ รับทำthesisภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
 การให้บริการ รับปรึกษา วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รับตรวจเนื้อหา เอกสารทางวิชาการ ตรวจแก้ไข บทความ รับทำวิจัย วิจัยธุรกิจ งานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน รับทำวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้คำปรึกษา แนะนำตั้งแต่ เสนอโครงการ หรือโครร่างการวิจัย (บทที่ 1 -3) รวมถึงส่วนวิเคราะห์ผลการทดลอง ผลการตอบแบบสอบถาม (บทที่ 4 -5 ) เมื่อเสร็จสิ้นแล้วมีการปรับแบบฟอร์มให้เหมาะสม จัดเล่ม เนื้อหา ปรับแต่งคำให้เหมาะสม สวยงาม รับแก้ไขจนจบงาน
ประสบการณ์ทำงานของผู้สอน
 ผู้สอนเคยเป็นติวเตอร์ และทำงานเป็นนักวิเคราะห์และอาจารย์พิเศษด้านการวิจัย
 สำหรับด้านการแพทย์ ด้วยผู้สอนมีประสบการ์ณในการให้คำปรึกษาด้านการวิจัย ให้นักศึกษาแพทย์ และเคยทำงานเป็นนักวิจัยให้กับโรงพยาบาล
 ให้คำแนะนำได้ทุกระดับ เพียงท่านส่งตัวอย่างงาน สามารถประเมินราคาและปรึกษาได้ฟรีก่อนเริ่มงาน เบอร์โทร 084-1358082 ; E-mail ,tipspss@gmail.com หรือ แอดไลน์ มาที่เบอร์ 0841358082 ชื่อไลน์ tipspss • ผู้ประกาศ :

  ทิพ

 • เบอร์ติดต่อ :

  0841358082

 • อีเมล์ :

  tipspss@gmail.com

 • วัน-เวลา : 14 ก.ย. 60 15:17:17

 • IP ผู้ประกาศ : 223.24.24.210
 • ประเภท :ทั้งหมด
 • ราคา : 500 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : นัดเจอ
 • วิธีการจัดส่ง : แล้วแต่ตกลง
 • วันเริ่มประกาศ : 14 ก.ย. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 14 ต.ค. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข