Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

หมวดโฆษณา : หนังสือ เครื่องเขียน การศึกษา

จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา

จิตวิทยาการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชา
(Psychology Management & Subordinate)

31 พฤษภาคม 2560
ท่านละ 3,700 บาท
(ราคายังไม่รวม Vat)

อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
หลักการและเหตุผล

การทำงานในองค์กรจะให้เกิดผลสำเร็จโดยใช้กฎระเบียบ หรือข้อบังคับในการทำงานเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารอาจมีความจำเป็นใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร โดยบางสถานการณ์จำเป็นต้องใช้การจูงใจ การโน้มน้าวต่างๆ เพื่อกระตุ้นการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ผลลัพธ์ของการทำงานออกมาตามเป้าประสงค์ขององค์กร

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อสร้างแนวคิดที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมปรับวิธีคิด วิธีทำ และจิตวิทยาในการสร้างความสุข การบริหารงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผลของงาน

หัวข้อการอบรม

· เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้ความแตกต่าง
· บทบาท และความรับผิดชอบระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
· รูปแบบการปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา
· การวิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชา (SWOT)
· การสร้างความสุขในที่ทำงาน
· ทักษะผู้บังคับบัญชาในการใช้เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
· การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์
· การทำงานเป็นทีม
· การตั้งเป้าหมายร่วมกัน
· กรณีศึกษาจากวิทยากร

เทคนิคการฝึกอบรม

· การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 50%
· กิจกรรมและ Work shop 50%

วิทยากรในการฝึกอบรม อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล วิทยากรและที่ปรึกษาธุรกิจ


กำหนดการ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
สถานที่ โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซอย 26
ราคา 3,700 บาท
โปรโมชั่น ชำระ 2 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่าน = 3 ท่าน
ชำระ 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 2 ท่าน = 5 ท่าน

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com • ผู้ประกาศ :

  บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด

 • เบอร์ติดต่อ :

  099-162-9559 คุณฝน

 • อีเมล์ :

  Contact.tesstr@gmail.com

 • วัน-เวลา : 19 พ.ค. 60 00:50:44

 • IP ผู้ประกาศ : 171.6.133.244
 • ประเภท :ขาย
 • ราคา : 3,700 บาท
 • วิธีการชำระเงิน : --
 • วิธีการจัดส่ง : --
 • วันเริ่มประกาศ : 19 พ.ค. 60
 • วันสิ้นสุดประกาศ : 18 มิ.ย. 60

กลับขึ้นด้านบน

แก้ไขโฆษณา

ใส่ password เพื่อเข้าไปทำการแก้ไข